Kontakt & Impressum

 

Betreiber der Inter­net­prä­senz:
Restau­rant Hirsch­bachalm
Berg­bahn­straße 14
6604 Höfen
Tirol / Austria

Tel.: +43 / (0)5672 / 21034
E‑Mail: info@hirschbachalm.at
http://www.hirschbachalm.at

Für den Inhalt verant­wort­lich: Wolf­gang Berndt

Bank­ver­bin­dung: Raiff­ei­sen­bank Reutte
IBAN: AT05 3699 0000 0872 7547
BIC: RBRTAT22

Ust-ID: ATU66853602

 

Grafi­sche Gestal­tung  & tech­ni­sche Umset­zung:
mo­me­dis – Wer­be­agen­tur
To­bi­as Bailom
Ober­dorf 7
A‑6611 Hei­ter­wang

Tel.: +43 / (0)5674 / 20205
E‑Mail: office@momedis.com
http://www.momedis.com

Quel­len­an­gaben für die verwen­deten Bilder, Logos und Grafiken:
momedis-Werbe­agentur, Restau­rant Hirsch­bachalm, boehmlaender.de, depositphotos.de, unsplash.com